O projekcie Zabezpieczenia Rozwój i strategia Kontakt

Kontakt

Małgorzata Macias

602 760 344

Jerzy Dąbrowski

503 062 655

Rozwiązania oraz rekomendacje mechanizmów ochronnych - poprzedzone spotkaniami z Państwem i diagnozą - są projektowane przez nas indywidualnie. Wdrożenie zabezpieczeń w większości wypadków nie wymaga dużych nakładów finansowych. Zawsze jednak, zależnie od programu oraz proponowanego zakresu działań, są one zindywidualizowane i dopasowane do potrzeb konkretnej organizacji.

                          Korzyści znacznie przeważają nad kosztami.