O projekcie Zabezpieczenia Rozwój i strategia Kontakt

Zabezpieczenia

OFEROWANE PROGRAMY

Zabezpieczenia

Szybka prewencja
"czynników ryzyka"

„Ty leżysz w szpitalu,
a twoja firma leży razem z tobą.”
Dzisiaj, w obecnym czasie niestabilności i niepewności oraz wzmożonych ryzyk zdrowotnych życie częściej niż zwykle weryfikuje nasze plany, a rzeczywistość zaskakuje nas i mówi: „sprawdzam”. W takiej sytuacji brak zastosowania w porę lub zaniechanie przemyślanych i skutecznych rozwiązań, albo też zastosowanie niewystarczających czy niewłaściwych mechanizmów ochronnych może w konsekwencji być przyczyną wielu nieprzewidzianych problemów.

Usługa przeznaczona dla każdego, kto chce zabezpieczyć siebie, swoich bliskich i swoją firmę.

Zagrożenia

Rozwiązania

W przypadku, kiedy zaistnieje zdarzenie niefortunne i nagłe, wówczas w sposób nieoczekiwany może się okazać , że gdy „ TY LEŻYSZ W SZPITALU, TWOJA FIRMA LEŻY RAZEM Z TOBĄ”, bo będzie to oznaczać jednocześnie:

Brak ciągłości zarządzania, na poziomie operacyjnym i nadzorczym oraz właścicielskim;

Paraliż decyzyjny;

Niechciane lub niezamierzone następstwa prawne.

W przypadku innych nagłych, ostatecznych zdarzeń brak planowania za życia oznacza:

Niechciane lub niezamierzone następstwa prawne dotyczące własności w rodzinie lub firmie;

Niebezpieczeństwo konfliktów w rodzinach na gruncie kłopotliwych współwłasności lub nieprzewidzianych obciążeń i wierzytelności’.

Diagnoza potencjalnych „czynników ryzyka”;

Rekomendacja ich ograniczenia lub eliminacji;

Wprowadzenie zabezpieczeń i właściwych mechanizmów ochronnych, na gruncie rodziny i firmy.

Zabezpieczenia

Bezpieczeństwo własności w rodzinie i firmie

“Co zasiejesz to zbierzesz, co ochronisz - masz szansę ocalić.”
Usługa skierowana do właścicieli firm, którzy mają złożoną strukturę biznesową, ale również do osób, które chcą zabezpieczyć wypracowany majątek rodzinny i firmowy za życia oraz na wypadek śmierci.

Zagrożenia

Rozwiązania

Ryzyko gospodarcze; 

Ryzyko współwłasności na majątku i ewentualnym długu bądź wierzytelności; 

Niechciane lub niezamierzone następstwa prawne dotyczące własności w rodzinie lub firmie.

Odseparowanie majątku od ryzyka gospodarczego; 

Uporządkowania struktury majątku i własności w biznesie; 

Uporządkowanie własności w układach partnerskich, w związkach małżeńskich i powiązaniach rodzinnych.

Zabezpieczenia

Bezpieczeństwo
relacji

“Powstał między nami mur, chyba poszukam drabiny…”
Bezpieczeństwo relacji to pomost łączący emocjonalność rodziny i racjonalność przedsiębiorstwa. Usługa skierowana jest do właścicieli i członków firm rodzinnych, do wspólników oraz członków ich rodzin w firmach wielorodzinnych, czyli do wszystkich,      którzy chcą poukładać relacje, udrożnić komunikację oraz usprawnić zarządzanie firmą.

Dla wszystkich, którzy chcą zbudować zgodny, wspólny biznes na każde czasy.

Zagrożenia

Rozwiązania

Brak komunikacji, narastające napięcia i frustracje, spadek zaangażowania; 

Konflikty i kryzysy, niechęć do dalszej współpracy; 

Rozbieżne interesy lub konflikt interesów wśród członków rodziny lub wspólników w biznesie; 

Zachwianie stabilnością i ryzyko utraty ciągłości biznesu rodzinnego.

Wypracowanie równowagi pomiędzy rodzinnym, a firmowym systemem wartości i celów; 

Wypracowanie rozwiązań akceptowalnych dla wszystkich uczestników konfliktu; 

Wypracowanie kompromisu godzącego interesy członków rodziny lub wspólników w biznesie; 

Ład zabezpieczający wzajemne relacje poprzez wprowadzenie ład rodzinnego w zarządzaniu majątkiem.

Zabezpieczenia

Ład rodzinny
i zarządczy

“Nie zaglądamy w Twój portfel, tylko w Twoje ryzyka.”
Usługa skierowana do członków firm rodzinnych, do wspólników oraz członków ich rodzin w firmach wielorodzinnych, a także do wspólników, których łączą jedynie relacje biznesowe. 

Dla wszystkich, którzy chcą zbudować zgodny biznes na każde czasy.

Zagrożenia

Rozwiązania

Ład rodzinny i zarządczy w firmie, czyli :

Rozbieżności lub konflikt interesów; 

Rozdrobnienie własności; 

Nieplanowana współwłasność; 

Zarządzanie majątkiem i biznesem jest poza kręgiem decyzyjnym jednej rodziny.

Zbiór zasad zarządzania majątkiem oraz biznesem;

Zbiór zasad praw i obowiązków;

Zbiór zasad przekazywania majątku i biznesu za życia oraz na wypadek śmierci.

Zabezpieczenia

Planowanie
spadkowe

“Pora nigdy nie będzie bardziej odpowiednia”.

Planowanie spadkowe, dotyczy rozrządzenia majątkiem na wypadek śmierci i ma na celu pokierowanie losem majątku zgodnie z wolą właściciela.

Usługa przeznaczona jest dla osób, które chcą się zabezpieczyć przed negatywnymi prawnymi i finansowymi konsekwencjami nagłego odejścia swoich bliskich, bądź odejścia wspólników, z którymi prowadzą wspólny biznes.

Zagrożenia

Rozwiązania

Niechciane lub niezamierzone następstwa prawa własności w rodzinie i firmie; 

Niebezpieczeństwo pojawienia się w firmie osób niepowołanych ; 

Szeroki krąg spadkobierców i skomplikowane dziedziczenie; kłopotliwa współwłasność na majątku spadkowym; 

Niebezpieczeństwo dziedziczenia długów, nieprzewidzianych obciążeń lub wierzytelności.

Zabezpieczenie firmy przed niekorzystnymi skutkami prawnymi i finansowymi śmierci właściciela, wspólnika lub osób kluczowych w firmie; 

Zabezpieczenie rodziny przed niekorzystnymi skutkami prawnymi i finansowymi w przypadku odejścia osób kluczowych w rodzinie; 

Właściwy i bezsporny podział majątku.

Efekt

Wzajemne bezpieczeństwo wspólników; bezpieczeństwo rodziny, partnerów i osób bliskich.