O projekcie Zabezpieczenia Rozwój i strategia Kontakt

Rozwój i strategia

OFEROWANE PROGRAMY

Rozwój i strategia

Strategia i planowanie finansowe

“Bez względu na to, jak świetna jest strategia, zawsze powinniśmy patrzeć na jej rezultaty”.
Winston Churchill
Usługa w postaci spójnych, zindywidualizowanych i dostosowanych do organizacji działań, skierowana do właścicieli oraz wspólników w firmach, w szczególności do tych, którzy posiadają rozbudowane i złożone struktury biznesowe.

Zagrożenia

Rozwiązania

W ramach tego programu proponujemy między innymi :

Doradztwo gospodarcze i optymalizacja procesów biznesowych w przedsiębiorstwie;

Audyt rozwiązań w zakresie finansów, budżetów, zarządzania budżetami, księgowości;

Optymalizacja procesów w przedsiębiorstwie (operacyjne księgowe);

Nowoczesne systemy IT – pomoc w wyborze i wdrożeniu oprogramowania FK, ERP, elektronicznego obiegu dokumentów, budżetowania, raportowania i pulpitów menedżerskich, automatyzacja pracy boty;

Przegląd i usprawnienie współpracy w zakresie pozyskiwania finansowania, ubezpieczenia należności, windykacji, leasingu itp.;

Biznesplany, projekcje budżetowe, prognozowanie, cash flow, controlling, KPI (kluczowe czynniki sukcesu);

Dążymy do optymalnych rozwiązań zapewniających rentowność firmy.
Rozwój i strategia

Rekonstrukcja modeli prowadzenia firmy

„Jeśli nic nie zmienimy, nic się nie zmieni.”
Usługa skierowana jest do właścicieli firm oraz wspólników, którzy chcą zabezpieczyć wypracowany majątek, w szczególności do tych, którzy mają rozbudowaną i złożoną strukturę biznesową. 

Proponowane rozwiązania poprzedzone są spotkaniami z właścicielami firm, zaś ostateczny ich kształt oparty jest na indywidualnej i szczegółowej analizie potrzeb Klienta na podstawie wspólnie zidentyfikowanych celów oraz przy uwzględnieniu osiągnięcia korzyści dla Firmy i osób najbliższych.

Zagrożenia

Rozwiązania

Zabezpieczenie majątku osobistego poprzez oddzielenie ryzyka działalności gospodarczej od sfery prywatnej;

Zabezpieczenie wybranych składników majątku przed ryzykiem związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą;

Zabezpieczenie firmy przed niekorzystnymi skutkami prawnymi śmierci właściciela lub jednego ze wspólników;

Wprowadzenie stałego i bezpiecznego pasywnego dochodu z działalności gospodarczej firmy; 

Zapewnienie ciągłości zarządzania majątkiem i firmą na poziomie właścicielskim i zarządczym w przypadku zdarzenia nagłego, dotyczącego kluczowych osób w firmie.

Rozwój i strategia

Bezpieczeństwo
informacji

„Bezpieczeństwa systemów informacyjnych nie należy traktować jako jednorazowe przedsięwzięcie, ale jako proces, który powinien być modyfikowany wraz z pojawiającymi się zmianami w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym organizacji.”
„Bezpieczeństwo informacji oznacza zachowanie poufności, integralności, dostępności, niezaprzeczalności, rozliczalności, autentyczności i niezawodności”./ autor J Łuczak/ Podstawą do określenia zabezpieczeń jest szacowanie ryzyka utraty informacji. 

Usługa skierowana do właścicieli firm i organizacji biznesowych.

Zagrożenia

Rozwiązania

W jaki sposób zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa informacji?

Wyciek danych i nieuprawnione uzyskanie dostępu do informacji;

Luki pojawiające się w systemach zabezpieczeń firmy;

Awarie i incydenty związane z bezpieczeństwem;

Wyłudzenie informacji podczas rozmowy lub korzystania z poczty elektronicznej;

Niewłaściwy tok postępowania przy udostępnianiu informacji.

polityka czystego biurka;

kwestie niszczenia dokumentów papierowych;

ochrona danych firmowych;

zweryfikowanie tożsamości osób z zewnątrz;

nieudostępnianie danych nieznanym osobom;

przekazywanie haseł i loginów przynajmniej dwoma drogami komunikacyjnymi, np. telefonem i e-mailem;

analiza ryzyka, zawierająca wytyczne postępowania w przypadku potencjalnych awarii, wydana w formie dokumentu.

Rozwój i strategia

Innowacje
i rozwój

„ ….bez przedsięwzięć świat stałby niezmiennie w miejscu, a znane nam innowacje byłyby nadal tylko wytworem wyobraźni.”

Zagrożenia

Rozwiązania


Brak środków na dalszy rozwój firmy (ekspansję, działalność badawczo-rozwojową, wdrożenie innowacji); 

Problem z rozliczeniem już trwającego lub niedawno zakończonego projektu; 

Potrzeba interwencji/zwrócenia uwagi na problem/wypromowania jakiegoś rozwiązania na szczeblu decydenckim UE.

możliwość pozyskania środków z funduszy unijnych;

doradztwo w zakresie prawidłowego prowadzenia oraz rozliczania projektów, pomoc w kontaktach z instytucjami zarządzającymi funduszami unijnymi w Polsce;

możliwość zorganizowania odpowiednich działań promocyjnych, informacyjnych, doradztwo w zakresie funkcjonowania instytucji UE.

Ponadto, jeśli w przedsiębiorstwie występuje innowacyjność, którą wieńczy:

Prawo ochronne na wzór użytkowy
Autorskie prawo do programu komputerowego
Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
Prawo ochronne dla patentu na produkt ochrony roślin
Prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy
Prawo z rejestracji topografii układu scalonego
Patent
Warto rozważyć możliwość skorzystania z ulgi IP BOX i stosować opodatkowanie w wysokości 5% od dochodów osiąganych z tytułu praw własności intelektualnych.

Prawa te muszą powstać w wyniku prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, która jest działalnością twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania ich do tworzenia nowych zastosowań.
Rozwój i strategia

Łączenie przedsiębiorstw i inicjatyw

„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna działanie to powodzenie.”
Ta platforma jest również miejscem łączenia kontaktów biznesowych i wymiany partnerskiej. 

Razem z Warszawską Izbą Gospodarczą chcemy wspomóc przedsiębiorców z Polski oraz zagranicy w realizacji istniejących lub tworzeniu nowych inicjatyw, w tym przedsiębiorców poszukujących:
- odbiorców na swoje towary i usługi,
- nowych partnerów biznesowych, w kraju oraz na świecie,
- nowych możliwości rozwoju (w tym źródeł finansowania zewnętrznego: fundusze UE oraz fundusze prywatne – polskie i zagraniczne).

Zagrożenia

Rozwiązania